Meldpunt gebreken Friese paard

 

Nieuws

 

Op één november is er een nieuwe EU-verordening in werking getreden over het fokken van dieren. Deze verordening is ook geïmplementeerd in het Nederlandse wetboek. Dus zal ook van invloed zijn voor de Nederlandse (paarden-)fokkers. Een belangrijk deel van deze Nederlandse regeling is het verbod op het fokken van of het voor de fok gebruiken van dieren die beschikken over een bepaalde aandoening die de gezondheid van het dier of de nakomelingen van het dier kunnen aantasten.

Klikt u op de volgende link voor artikel 2.6 Wet dieren:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2018-11-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.6