Meldpunt gebreken Friese paard

 

Privacy 


Onze visie op privacy 

Het meldpunt gebreken Friese paard respecteert uw privacy. Niet alleen vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar omdat wij net zoveel waarde hechten aan privacy als u. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.


Onze privacybeloftes 

1. Wij nemen uw privacy serieus

Ons privacybeleid is erg belangrijk voor ons. Bij iedere keuze die we maken, nemen wij maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

2. Uw gegevens zijn veilig

De inhoud van uw berichten blijven geheim. De wet verbiedt ons om de inhoud van uw berichten te publiceren zonder expliciete toestemming. En daaraan houden we ons natuurlijk. 

3. U houdt controle over uw gegevens

De gegevens die wij van u ontvangen, zijn van u. En u hebt én houdt controle over die gegevens. Via het contactformulier op onze website ziet u welke gegevens wij vastleggen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek of er een toename is van gebreken.    

4. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van ons onderzoek. U kunt deze terugvinden onder het kopje UPDATE MELDINGEN 

5. Als wij ons Privacy Statement wijzigen, passen wij dit aan op onze website, maar brengen u eerst op de hoogte.


Privacy incidenten

Online kunt u het contactformulier invullen en aan ons doorzenden. Dit is praktisch want op deze manier krijgen wij een goed overzicht van de gebreken van het Friese paard. Het aanleveren van deze gegevens heeft een keerzijde. Als informatie in verkeerde handen terecht komt, is identiteitsfraude of inbreuk op uw privacy mogelijk. Daarom zoeken we continu naar een goede balans tussen gebruikersgemak en veiligheid.


Melden privacy incident

Mocht er bij ons onverwacht iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden we dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident voor u ongunstige gevolgen heeft, hoort u dat zo snel mogelijk. Wij informeren u over wat we gaan doen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.


Uw rechten op een rij

Uw gegevens zijn van u. En daarom heeft u natuurlijk bepaalde rechten.

Wij mogen uw gegevens onder voorwaarden verzamelen en verwerken. Dat is in de wet geregeld. U heeft het recht om:

  • Te weten welke gegevens wij met welk doel verzamelen
  • Verkeerde gegevens van u te verbeteren
  • Uw gegevens te laten verwijderen
  • Het verwerken van uw gegevens te blokkeren
  • Uw gegevens over te dragen


Gegevens laten verwijderen

U mag ons vragen om uw gegevens te verwijderen. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen via een e-mail naar contact@meldpuntgebrekenfriesepaard.nl 


Gegevens opvragen

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien. U kunt een overzicht bij ons opvragen van de gegevens die wij verzamelen, met welk doel wij dat doen en met welk soort Instantie wij die gegevens delen.