Meldpunt gebreken Friese paard

 

Wetgeving


Door de overheid is in het Besluit houders van dieren van 05 juni 2014 een aantal verboden opgenomen inzake het fokken met gezelschapsdieren die betrekking hebben op het voorkomen van erfelijke aandoeningen. In artikel 3.4. staat dat het verboden is om te fokken op een manier waardoor welzijn en gezondheid van nakomelingen of ouderdieren worden benadeeld. Ook staat er dat bij fokken moet worden voorkomen dat:


a) Ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven. 

b) Uiterlijke kenmerken die bij nakomelingen schadelijke gevolgen voor welzijn of gezondheid kunnen veroorzaken worden doorgegeven of ontstaan.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar de website van de Overheid:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2014-07-01#Hoofdstuk3